Loader

In het afgelopen half jaar heb ik me opvallend veel beziggehouden met 'complexiteit', wat mij betreft een van de grote uitdagingen van deze tijd. Van dichtbij zag ik hoe het sociaal domein hiermee omgaat: van lokale doorzetter tot procesregisseur. Voor het Nederlands Jeugdinstituut werkte ik mee...

Weten wat we niet weten is zoveel beter dan niet weten hoe weinig we weten. Een pleidooi voor meer waardering voor collectieve kennis. Vraag tien mensen of ze weten hoe een rits werkt. Allemaal zullen ze zeggen dat ze natuurlijk wel weten hoe een rits werkt....

Vorige maand was het vijf jaar geleden dat ik mijn baan opzegde en 'voor mezelf begon'. Niet eerder heb ik zoveel geleerd. Vijf jaar MARKS woorden is vijf jaar werken in het Nederlandse jeugddomein, en me dus ook vijf jaar bezighouden met de transitie van de...

In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement organiseerde én modereerde ik een debat over de toekomst van de EuroMediterrane samenwerking. Welke relatie heeft Europa met de mensen en landen aan de zuidelijke mediterrane flank? Hoe moet het toekomstige EU-buitenlandbeleid voor het Midden-Oosten en...

Sinds de Algerijnen half februari massaal de straat opgingen, gaan de ontwikkelingen snel. President Bouteflika trad af, en nieuwe presidentsverkiezingen zijn aangekondigd. Wordt hier een nieuw hoofdstuk geschreven in het verhaal van de Arabische revoluties? En wat betekent dit voor de toekomst van de miljoenen...

Voor Platform JEP maakte ik een online magazine over aandachtsfunctionarissen radicalisering: jeugdprofessionals met specifieke expertise op het gebied van (preventie van) radicalisering en polarisatie. Met interviews, geleerde lessen en een competentieprofiel. Bij het verzamelen van praktijkkennis is het interessant om verder te kijken dan alleen de...

Als moderator mocht ik onlangs een netwerkbijeenkomst leiden over beroepsonderwijs en werkgelegenheid in het Midden-Oosten en Afrika. Een mooie uitdaging om ter plekke de uitwisseling van kennis en ervaringen te faciliteren. Welke bijdrage kunnen Nederlandse ngo's, onderwijsinstellingen en kennisinstituten leveren aan goed beroepsonderwijs en werkgelegenheid in...

Zes volle dagen in Iraaks Koerdistan hebben me een bijzondere inkijk gegeven: in een regio waar de historie dominant aanwezig is, waar de veerkracht van de mensen indrukwekkend is, en waar de ontzettend jonge bevolking kansen biedt voor een betere toekomst. Op initiatief van D66 Internationaal bezocht ik onlangs...