Loader

Voor Platform JEP schreef ik de artikelen voor een online magazine. Thema: de samenwerking tussen onderwijs en jongerenwerk in het licht van (de preventie van) radicalisering en polarisatie. Hoe draagt goede samenwerking tussen onderwijs en jongerenwerk bij aan het voorkomen van radicalisering? Wat zijn werkzame factoren...

Nieuwe stap! Vanaf 1 februari 2020 werk ik onder de vlag van Perspectivity: een maatschap van professionals die zich bezighouden met complexe maatschappelijke vraagstukken. Terug naar een jaar geleden, toen ik een boek las dat flinke indruk op me maakte. In The Knowledge Illusion leggen...

Persoonlijke verhalen over kindermishandeling. Met ervaringen van slachtoffers, van betrokken hulpverleners, of van een schooldirecteur. Verhalen die raken. Dat was de opdracht die ik meekreeg vanuit het Nederlands Jeugdinstituut. In het kader van de jaarlijkse Week tegen Kindermishandeling publiceert het NJi dit jaar dertig verhalen over...

Oorlog, onderdrukking en structurele onrechtvaardigheid leiden tot voortdurende stress en trauma bij mensen. Maar soms is trauma niet alleen een noodlottig gevolg, maar ook een doelbewust instrument van autoritaire regimes. Om de bevolking klein te houden en mensen uit elkaar te spelen. Zoals in het...

In het afgelopen half jaar heb ik me opvallend veel beziggehouden met 'complexiteit', wat mij betreft een van de grote uitdagingen van deze tijd. Van dichtbij zag ik hoe het sociaal domein hiermee omgaat: van lokale doorzetter tot procesregisseur. Voor het Nederlands Jeugdinstituut werkte ik mee...

Weten wat we niet weten is zoveel beter dan niet weten hoe weinig we weten. Een pleidooi voor meer waardering voor collectieve kennis. Vraag tien mensen of ze weten hoe een rits werkt. Allemaal zullen ze zeggen dat ze natuurlijk wel weten hoe een rits werkt....

Vorige maand was het vijf jaar geleden dat ik mijn baan opzegde en 'voor mezelf begon'. Niet eerder heb ik zoveel geleerd. Vijf jaar MARKS woorden is vijf jaar werken in het Nederlandse jeugddomein, en me dus ook vijf jaar bezighouden met de transitie van de...

In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement organiseerde én modereerde ik een debat over de toekomst van de EuroMediterrane samenwerking. Welke relatie heeft Europa met de mensen en landen aan de zuidelijke mediterrane flank? Hoe moet het toekomstige EU-buitenlandbeleid voor het Midden-Oosten en...

Sinds de Algerijnen half februari massaal de straat opgingen, gaan de ontwikkelingen snel. President Bouteflika trad af, en nieuwe presidentsverkiezingen zijn aangekondigd. Wordt hier een nieuw hoofdstuk geschreven in het verhaal van de Arabische revoluties? En wat betekent dit voor de toekomst van de miljoenen...