Loader

In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement organiseerde én modereerde ik een debat over de toekomst van de EuroMediterrane samenwerking. Welke relatie heeft Europa met de mensen en landen aan de zuidelijke mediterrane flank? Hoe moet het toekomstige EU-buitenlandbeleid voor het Midden-Oosten en...

Sinds de Algerijnen half februari massaal de straat opgingen, gaan de ontwikkelingen snel. President Bouteflika trad af, en nieuwe presidentsverkiezingen zijn aangekondigd. Wordt hier een nieuw hoofdstuk geschreven in het verhaal van de Arabische revoluties? En wat betekent dit voor de toekomst van de miljoenen...

Voor Platform JEP maakte ik een online magazine over aandachtsfunctionarissen radicalisering: jeugdprofessionals met specifieke expertise op het gebied van (preventie van) radicalisering en polarisatie. Met interviews, geleerde lessen en een competentieprofiel. Bij het verzamelen van praktijkkennis is het interessant om verder te kijken dan alleen de...

Als moderator mocht ik onlangs een netwerkbijeenkomst leiden over beroepsonderwijs en werkgelegenheid in het Midden-Oosten en Afrika. Een mooie uitdaging om ter plekke de uitwisseling van kennis en ervaringen te faciliteren. Welke bijdrage kunnen Nederlandse ngo's, onderwijsinstellingen en kennisinstituten leveren aan goed beroepsonderwijs en werkgelegenheid in...

Hoe kijkt een oud-wethouder terug op zijn inspanningen voor jongeren en gezinnen in zijn gemeente? Op het gemeentehuis van Aalsmeer nam ik deel aan een boeiend gesprek over 'doehulp' aan kwetsbare gezinnen, het belang van preventie, en de ruimte voor professionals om te doen wat goed...

Voor het Nederlands Jeugdinstituut schreef ik uitgebreide beschrijvingen van de samenwerking tussen het onderwijs, de jeugdhulp en gemeenten in verschillende regio's. Ik interviewde schooldirecteuren, beleidsmedewerkers van gemeenten, professionals van jeugdhulp- en zorgorganisatie, medewerkers van samenwerkingsverbanden passend onderwijs, professionals en managers van lokale wijkteams, jongeren en ouders....

Bijna 30 procent van de jongeren in het Midden-Oosten en Noord-Afrika heeft geen baan. En hoe hoger jongeren zijn opgeleid, hoe kleiner hun kansen op werk. Een duiding van het verschijnsel graduate unemployment. > Geschatte leestijd: 14 minuten. Een paar jaar geleden verschenen foto's op internet van...