Loader

Voor Platform JEP schreef ik de artikelen voor een online magazine. Thema: de samenwerking tussen onderwijs en jongerenwerk in het licht van (de preventie van) radicalisering en polarisatie. Hoe draagt goede samenwerking tussen onderwijs en jongerenwerk bij aan het voorkomen van radicalisering? Wat zijn werkzame factoren...

Persoonlijke verhalen over kindermishandeling. Met ervaringen van slachtoffers, van betrokken hulpverleners, of van een schooldirecteur. Verhalen die raken. Dat was de opdracht die ik meekreeg vanuit het Nederlands Jeugdinstituut. In het kader van de jaarlijkse Week tegen Kindermishandeling publiceert het NJi dit jaar dertig verhalen over...

Oorlog, onderdrukking en structurele onrechtvaardigheid leiden tot voortdurende stress en trauma bij mensen. Maar soms is trauma niet alleen een noodlottig gevolg, maar ook een doelbewust instrument van autoritaire regimes. Om de bevolking klein te houden en mensen uit elkaar te spelen. Zoals in het...

In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement organiseerde én modereerde ik een debat over de toekomst van de EuroMediterrane samenwerking. Welke relatie heeft Europa met de mensen en landen aan de zuidelijke mediterrane flank? Hoe moet het toekomstige EU-buitenlandbeleid voor het Midden-Oosten en...

Sinds de Algerijnen half februari massaal de straat opgingen, gaan de ontwikkelingen snel. President Bouteflika trad af, en nieuwe presidentsverkiezingen zijn aangekondigd. Wordt hier een nieuw hoofdstuk geschreven in het verhaal van de Arabische revoluties? En wat betekent dit voor de toekomst van de miljoenen...

Voor Platform JEP maakte ik een online magazine over aandachtsfunctionarissen radicalisering: jeugdprofessionals met specifieke expertise op het gebied van (preventie van) radicalisering en polarisatie. Met interviews, geleerde lessen en een competentieprofiel. Bij het verzamelen van praktijkkennis is het interessant om verder te kijken dan alleen de...

Voor het Nederlands Jeugdinstituut schreef ik uitgebreide beschrijvingen van de samenwerking tussen het onderwijs, de jeugdhulp en gemeenten in verschillende regio's. Ik interviewde schooldirecteuren, beleidsmedewerkers van gemeenten, professionals van jeugdhulp- en zorgorganisatie, medewerkers van samenwerkingsverbanden passend onderwijs, professionals en managers van lokale wijkteams, jongeren en ouders....

In 2015 Arab Dawn was published, a uniquely optimistic book about the future of the Arab world. Its author is the Canadian academic Bessma Momani, expert on the younger generations in the Middle East. Last February, I spoke with her about the opportunities and barriers...