Loader

Voor Platform JEP schreef ik de artikelen voor een online magazine. Thema: de samenwerking tussen onderwijs en jongerenwerk in het licht van (de preventie van) radicalisering en polarisatie. Hoe draagt goede samenwerking tussen onderwijs en jongerenwerk bij aan het voorkomen van radicalisering? Wat zijn werkzame factoren...

Voor Platform JEP maakte ik een online magazine over aandachtsfunctionarissen radicalisering: jeugdprofessionals met specifieke expertise op het gebied van (preventie van) radicalisering en polarisatie. Met interviews, geleerde lessen en een competentieprofiel. Bij het verzamelen van praktijkkennis is het interessant om verder te kijken dan alleen de...

Voor het Nederlands Jeugdinstituut schreef ik uitgebreide beschrijvingen van de samenwerking tussen het onderwijs, de jeugdhulp en gemeenten in verschillende regio's. Ik interviewde schooldirecteuren, beleidsmedewerkers van gemeenten, professionals van jeugdhulp- en zorgorganisatie, medewerkers van samenwerkingsverbanden passend onderwijs, professionals en managers van lokale wijkteams, jongeren en ouders....

Veilig Thuis Gelderland-Zuid organiseerde een bijzondere bijeenkomst: een 'moreel beraad' over de samenwerking tussen het zorgdomein en de politie. Achtergrond, sfeer, verloop én opbrengsten van de bijeenkomst moesten op papier komen. Dat was een mooie uitdaging. Een moreel beraad is een gestructureerd gesprek waarin mensen een concrete...

Voor het Nederlands Jeugdinstituut schreef ik twee boekjes over de Nederlandse jeugdsector na de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten. In Samen om het kind. Een sterke basis beschrijf ik de rol van kinderopvang, onderwijs, welzijnswerk en sportverenigingen in het jeugdstelsel. In Samen om het kind....

In opdracht van het EU-programma SALTO-Youth EuroMed schreef ik een publicatie over jeugdbeleid, jongerenparticipatie en jongerenwerk in Marokko. Ik nam deel aan een vijfdaags studiebezoek aan Marokko, waar ik kennismaakte met verschillende jongerenorganisaties, scholen, vrouwenorganisaties en het ministerie van Jeugd en Sport. Ik legde interviews af,...