Loader

Debat kandidaat-europarlementariers

In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement organiseerde én modereerde ik een debat over de toekomst van de EuroMediterrane samenwerking.

Welke relatie heeft Europa met de mensen en landen aan de zuidelijke mediterrane flank? Hoe moet het toekomstige EU-buitenlandbeleid voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika eruit zien? En in hoeverre spreken we over één EuroMediterrane regio? Deze vragen stonden centraal in een debatbijeenkomst die ik met Het Grote Midden Oosten Platform organiseerde.

Om de toon voor het debat te zetten, had ik schrijver Abdelkader Benali gevraagd een voordracht te houden over de mediterrane regio. Daarna leidde ik het debat tussen zeven kandidaten voor het Europees Parlement. Aan de hand van drie thema’s en bijbehorende stellingen discussieerden zij over hun prioriteiten, visie en politieke voornemens ten aanzien van de relatie tussen Europa en de mensen en landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Deze bijeenkomst was onderdeel van een internationaal initiatief, geïnitieerd door Maydan Association (waar ik lid van ben). Dit internationale netwerk van activisten, onderzoekers, kunstenaars en intellectuelen brengt de EuroMediterrane samenwerking terug in het politieke en maatschappelijke debat.

‘Het grote Europese project van onze eeuw zal de poging van deze kant van de Middellandse Zee zijn om opnieuw contact te maken met de overkant van Mare Nostrum, die andere kust die loopt van Tanger tot Alexandrië, van Beiroet tot Aleppo.
Wat voor de Romeinen vanzelfsprekend was, wordt het voor ons op een dag ook. Oost is West. Of we zijn samen gezond óf samen ziek.’
(Abdelkader Benali, Oost=West)