Loader

Interviews voor relatiemagazine NJi

Voor NJij?, het relatiemagazine van het Nederlands Jeugdinstituut, interview ik professionals en bestuurders uit de jeugdsector en schrijf ik artikelen. Zo interviewde ik voor het laatste nummer vier boegbeelden uit de sector over het thema ‘vermaatschappelijking van de zorg voor jeugd’:

  • Mariënne Verhoef, bestuurder van Spirit Jeugd en Opvoedhulp, over de jeugdhulp als opdracht van de samenleving als geheel
  • Adri van Montfoort, jurist en pedagoog, over de jeugdbescherming als volkszaak en/of overheidstaak
  • Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, over de rol van het onderwijs bij het opvoeden en opgroeien van kinderen
  • Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, over de functie van kennis en onderzoek in de jeugdsector


    Joanka Prakken, senior communicatieadviseur Nederlands Jeugdinstituut:

       ‘Mark heeft een vlotte pen, kan zich een onderwerp snel eigen maken…’ (lees verder)