Loader

Magazine aandachtsfunctionarissen radicalisering

Voor Platform JEP maakte ik een online magazine over aandachtsfunctionarissen radicalisering: jeugdprofessionals met specifieke expertise op het gebied van (preventie van) radicalisering en polarisatie. Met interviews, geleerde lessen en een competentieprofiel.

Bij het verzamelen van praktijkkennis is het interessant om verder te kijken dan alleen de succesverhalen. Wat zijn de geleerde lessen en inzichten? In dit magazine ben ik vooral daarnaar op zoek gegaan. Wat levert de inzet van aandachtsfunctionarissen radicalisering op, en welke elementen dragen daaraan bij? Wat knelt er in hun werk en welke risico’s zijn er daarbij? En wat hebben zij nodig om goed hun werk te kunnen doen?

Samen met mijn collega’s bij Platform JEP heb ik het thema uitgedacht, en ben ik op zoek gegaan naar de meest interessante ervaringen die we in de praktijk van het jeugddomein zien. Ik heb professionals ge├»nterviewd, van onder andere gemeenten, jeugdhulpinstellingen, jongerenwerk en het onderwijs. De belangrijkste lessen en inzichten hebben we eruit gehaald, en gebundeld in een serie verhalen en artikelen.

Lees het magazine hier!