Loader

Magazine samenwerking jongerenwerk en onderwijs

Voor Platform JEP schreef ik de artikelen voor een online magazine. Thema: de samenwerking tussen onderwijs en jongerenwerk in het licht van (de preventie van) radicalisering en polarisatie.

Hoe draagt goede samenwerking tussen onderwijs en jongerenwerk bij aan het voorkomen van radicalisering? Wat zijn werkzame factoren in de praktijk? Hoe kijkt het onderwijs naar deze samenwerking, en hoe het jongerenwerk? En wat is de rol van de gemeente?

Door interviews af te leggen, onderzoeken te lezen en veel gesprekken te voeren, ben ik op zoek gegaan naar antwoorden op deze vragen.

>>> Lees ze hier!