Loader

Moderator bijeenkomst beroepsonderwijs Midden-Oosten

Als moderator mocht ik onlangs een netwerkbijeenkomst leiden over beroepsonderwijs en werkgelegenheid in het Midden-Oosten en Afrika. Een mooie uitdaging om ter plekke de uitwisseling van kennis en ervaringen te faciliteren.

Welke bijdrage kunnen Nederlandse ngo’s, onderwijsinstellingen en kennisinstituten leveren aan goed beroepsonderwijs en werkgelegenheid in het Midden-Oosten en Afrika? Wie hebben hier ervaringen mee, en wat zijn de geleerde lessen? Hoe kunnen we die beter benutten? En welke kansen biedt het huidige ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, met een grote nadruk op onderwijs, training en werk?

Aan de hand van deze vragen gingen zo’n 60 deskundigen met elkaar in gesprek, op uitnodiging van onderwijsorganisatie Nuffic en ontwikkelingsorganisatie Edukans. Deze organisaties hadden mij gevraagd — deels vanwege mijn inhoudelijke expertise — om de bijeenkomst in goede banen te leiden, en om de juiste sfeer te creëren voor onderlinge uitwisseling. Ook kreeg ik de ruimte om deskundigen op het podium en in de zaal te bevragen op hun expertise en ervaringen met beroepsonderwijs in het Midden-Oosten.

In mijn werk als schrijver en redacteur haal ik kennis op, verzamel ik goede ervaringen en geleerde lessen, en zorg ik ervoor dat die gedeeld worden met anderen, vaak in de vorm van een tekst. In deze opdracht heb ik geen woord geschreven. Maar mijn rol was vergelijkbaar: het faciliteren van kennisuitwisseling, het ophalen van best practices in kleine interviews, en het stimuleren van het gesprek over hoe we jongeren in het Midden-Oosten meer perspectief geven.