Loader

Nieuw: coördinatie Anna Lindh-netwerk Nederland

Per 1 januari 2018 is het Grote Midden-Oosten Platform de nieuwe coördinator van het Nederlandse netwerk van de Anna Lindh Foundation: een samenwerkingsverband van bijna zeventig organisaties die zich bezighouden met interculturele dialoog in de Euro-Mediterrane regio. Samen met een collega coördineer ik de komende twee jaar dit netwerk.

Het doel van de Anna Lindh Foundation is om mensen aan weerszijden van de Middellandse Zee nader tot elkaar te brengen. Dat gebeurt niet zozeer op politiek niveau, maar vooral door mensen en organisaties die in de samenleving actief zijn. De Anna Lindh Foundation brengt daarom uit 42 landen bijna 4.000 organisaties samen – vooral uit de cultuur-, jeugd- en onderwijssector. Gezamenlijk bouwen zij aan wederzijds vertrouwen, begrip en dialoog in de Euro-Mediterrane wereld.

Head of Network

In alle 42 landen werken organisaties samen in een nationaal netwerk, gecoördineerd door een Head of Network. In december 2017 heeft een meerderheid van de leden van het Nederlandse netwerk het Grote Midden-Oosten Platform aangewezen als nieuwe coördinator. Tot tevredenheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zitting heeft in het internationale bestuur van de Anna Lindh Foundation.

Meer samenwerking

Namens het Grote Midden-Oosten Platform maken Vanessa Lambrecht en ik ons hard voor meer samenwerking tussen Nederlandse organisaties die werken aan Euro-Mediterrane dialoog. Voor gezamenlijke projecten van organisaties in Nederland en in de Arabische regio. En voor effectieve (financiële) ondersteuning vanuit het Anna Lindh-secretariaat in Alexandrië.

Terug van weggeweest

Voor mij voelt dit als ‘terug van weggeweest’. Twaalf jaar geleden zette ik mijn eerste stappen in de Arabische wereld tijdens een stage bij de Anna Lindh Foundation in Alexandrië. En in 2007 coördineerde ik al een jaar het Nederlandse netwerk van de Anna Lindh Foundation in mijn werk voor de European Cultural Foundation. De wereld is inmiddels veranderd en de noodzaak voor meer en betere Euro-Mediterrane dialoog is zeker niet minder geworden. Daar ga ik me de komende twee jaar mee bezighouden.