Loader

Nieuwe opdracht: platform over radicalisering en polarisatie

Hoe herken je signalen van radicalisering bij jongeren, en hoe moet je die duiden? Wat doe je ermee? En hoe zorg je ervoor dat jongeren niet afhaken, maar betrokken blijven op school, in hun werk en bij de samenleving? Met deze vragen worstelen vele professionals in hun contacten met jongeren. Om hen te ondersteunen, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Platform Jeugd preventie van Extremisme en Polarisatie gecreëerd. De komende maanden werk ik mee om dit platform te vullen met kennis, advies en handelingsperspectieven.

Radicalisering — en het voorkomen en bestrijden ervan — is een thema waar we niet omheen kunnen. De excessen zien we op het journaal – bij iedere terreuraanslag schrikken we niet alleen van de daad maar ook van de daders: jonge mensen, vaak hier geboren en getogen, die zo’n afstand tot de samenleving hebben of ervaren, dat ze haar willen ontwrichten. Na de recente aanslagen in Spanje maakte De Volkskrant een vluchtige maar interessante reconstructie van de terreurcel. Ogenschijnlijk gewone jongens, tieners soms nog, die slechts bij een enkele buitenstaander opvielen.

Ook in Nederland zijn er jongeren die zich in de samenleving niet meer thuis of gehoord voelen. Die zich van de samenleving afzonderen of zich ertegen verzetten. Iedere dag komen deze jongeren in aanraking met anderen: de docent op school en de agent in de wijk, de jongerenwerker in het buurtcentrum en de voetbaltrainer op zaterdagochtend. Deze mensen zien en kennen hun jongeren en weten wat er speelt, maar niet altijd hoe ze het beste kunnen handelen. En er is weinig ruimte om hun lastige dilemma’s te bespreken met collega’s: velen ervaren een ‘professionele eenzaamheid‘.

Het Platform JEP moet deze professionals en vrijwilligers een helpende hand bieden. Ik kijk ernaar uit daaraan een bijdrage te leveren.