Loader

Nieuwe praktijkbeschrijving onderwijs en jeugdhulp

In de serie School en wijk in de praktijk van het Nederlands Jeugdinstituut heb ik de afgelopen maanden gewerkt aan een uitgebreide praktijkbeschrijving van de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, de jeugdhulp en de gemeente in Utrecht. Die samenwerking leidt tot een slimme organisatie van hulp en ondersteuning in en om de school.

Voor de publicatie interviewde ik beleidsmedewerkers van de gemeente, een leerplichtambtenaar, een jeugdverpleegkundige, een gezinswerker, een zorgcoördinator, een orthopedagoog, een begeleider passend onderwijs en een ouder. Hun verschillende perspectieven komen terug in de praktijkbeschrijving, net als de succesfactoren en werkzame elementen die we uit hun ervaringen kunnen halen.

School en wijk in de praktijk. Voortgezet onderwijs en jeugdhulp in Utrecht — Nederlands Jeugdinstituut (2017)