Loader

Oud-wethouder jeugd en NJi-directeur in gesprek

Hoe kijkt een oud-wethouder terug op zijn inspanningen voor jongeren en gezinnen in zijn gemeente? Op het gemeentehuis van Aalsmeer nam ik deel aan een boeiend gesprek over ‘doehulp’ aan kwetsbare gezinnen, het belang van preventie, en de ruimte voor professionals om te doen wat goed is.

Een paar maanden na de gemeenteraadsverkiezingen treden overal nieuwe wethouders aan, en zwaaien dus ook wethouders af. Onder hen veel wethouders die zich in de afgelopen jaren hebben beziggehouden met jongeren en jeugdbeleid in hun gemeenten. Welke lessen geven zij mee aan hun opvolgers? Rutger Hageraats, directeur Transformatie bij het Nederlands Jeugdinstituut, ging hierover in gesprek met Gertjan van der Hoeven, oud-wethouder in Aalsmeer. Ik mocht dit gesprek tussen twee bevlogen mensen optekenen, en verwerken tot een online artikel.

‘Het systeem neemt het langzaam weer over van professionals’ — Nederlands Jeugdinstituut (2018)