Loader

Praktijkbeschrijvingen onderwijs-jeugdhulp

Voor het Nederlands Jeugdinstituut schreef ik uitgebreide beschrijvingen van de samenwerking tussen het onderwijs, de jeugdhulp en gemeenten in verschillende regio’s. Ik interviewde schooldirecteuren, beleidsmedewerkers van gemeenten, professionals van jeugdhulp- en zorgorganisatie, medewerkers van samenwerkingsverbanden passend onderwijs, professionals en managers van lokale wijkteams, jongeren en ouders. Hoe zorgen zij ervoor dat kinderen en jongeren de goede ondersteuning en zorg krijgen, zowel thuis als op school? Wat werkt er goed, wat kan beter? Ik verzamelde hun verschillende perspectieven, destilleerde er de succesfactoren uit en maakte er gestructureerde teksten van.

School en wijk in de praktijk. Praktijkonderwijs en jeugdhulp in Amsterdam — Nederlands Jeugdinstituut (2018)
School en wijk in de praktijk. Voortgezet onderwijs en jeugdhulp in Utrecht — Nederlands Jeugdinstituut (2017)
School en wijk in de praktijk. Integraal arrangeren in Oost-Achterhoek — Nederlands Jeugdinstituut (2016)
School en wijk in de praktijk. Ondersteuningsteam Oost-Achterhoek: thuis én op school — Nederlands Jeugdinstituut (2016)

De publicaties dienen ter informatie en inspiratie voor beleidsmakers en onderwijs- en zorgprofessionals in andere gemeenten en regio’s. Met mooie foto’s van Martine Hoving en prachtig vormgegeven door Sander Schilders.