Loader

Vanaf nu… Perspectivity!

Nieuwe stap! Vanaf 1 februari 2020 werk ik onder de vlag van Perspectivity: een maatschap van professionals die zich bezighouden met complexe maatschappelijke vraagstukken.

Terug naar een jaar geleden, toen ik een boek las dat flinke indruk op me maakte. In The Knowledge Illusion leggen twee Amerikaanse wetenschappers uit hoe weinig wij individueel eigenlijk weten (kan jij uitleggen hoe een rits werkt?) en hoezeer we afhankelijk zijn van de collectieve community of knowledge. Het boek zette me aan het denken en leidde ertoe dat ik beter begon te begrijpen wat ik eigenlijk doe in mijn werk: kennis en ervaring uit die community of knowledge opdiepen, ontrafelen en ontsluiten.

Bijna zes jaar geleden begon ik mijn zzp-bestaan als schrijver, redacteur en onderzoeker over jongeren en de jeugdsector in Nederland en het Midden-Oosten. Ik heb talloze artikelen, publicaties, rapporten, blogs, praktijkbeschrijvingen, essays en tijdschriften geschreven en geredigeerd. Maar gaandeweg veranderde mijn werk. Het schrijven werd steeds meer de laatste stap in een opdracht, of een van de tussenstappen. Ik was meer en meer bezig met het ophalen en duiden van kennis en praktijkervaring, door deskundigen en professionals te interviewen, onderzoeken te lezen, werkzame elementen te achterhalen, en nieuwe inzichten terug te geven aan opdrachtgevers.

Zo ging ik op zoek naar de geleerde lessen in de (lokale) praktijk van de preventie van radicalisering. Ik interviewde gezinnen en jeugdhulpverleners over de hulpverlening aan gezinnen met complexe problematiek, en welke inzichten we daaruit kunnen halen voor toekomstige hulpverlening. Op dit moment beschrijf ik voor een ngo haar programma’s in Irak, en breng ik de impact en geleerde lessen in kaart.

Op deze manieren draag ik bij aan het opdiepen, ontrafelen en ontsluiten van onze gezamenlijke kennis en ervaring, die we hard nodig hebben om complexe maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden.

En precies daarin wil ik nog beter worden.

Het optimaal benutten van onze collectieve kennis vraagt immers meer dan een goed interview, een scherpe duiding van geleerde lessen of een knap geschreven verhaal. Het vraagt ook bedrevenheid in het omgaan met complexe vraagstukken, en weten wat complexiteit eigenlijk betekent. Het vraagt het slim bij elkaar brengen van de juiste mensen. Een goed gesprek faciliteren over welk probleem we willen oplossen, wat we daarover al weten en waarnaar we nog op zoek zijn. En ervoor zorgen dat de opgediepte kennis daadwerkelijk gebruikt wordt voor de vraagstukken waar we nu voor staan.

Perspectivity is daar goed in. Om één voorbeeld te noemen: met de onderzoekstool Sprockler helpen we organisaties om aan de hand van verhalen (kwalitatief onderzoek) overstijgende inzichten, data en patronen te ontwaren. Die helpen om bijvoorbeeld de impact van een ontwikkelingssamenwerkingsprogramma vast te stellen, of de effectiviteit van programma’s in het sociaal domein.

Deze manieren van werken zijn relevant, waardevol én nodig voor de vraagstukken waarmee ik me bezighoud – jeugdzorg, radicalisering, de toekomst van jongeren in het Midden-Oosten. Volop kansen dus om hier verder mee aan de slag te gaan.

Wat betekent dit concreet? Ik blijf doen wat ik al doe, en ga dat verder uitbreiden. Ik heb vanaf nu weer directe collega’s, met expertise en ervaring die goud waard is, ook voor de opdrachten die ik zelf uitvoer. En ik ga de komende tijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om al die expertise en ervaring in te zetten voor de vraagstukken die mij na aan het hart liggen. Wil je met me meedenken? Laat het me graag weten. Vanaf nu ben ik bereikbaar via een nieuw mailadres: mark.snijder@perspectivity.org.