Loader
WAT DOE IK?

Ik ben schrijver, redacteur en onderzoeker over jongeren en de jeugdsector in Nederland en het Midden-Oosten.

 

Ik help organisaties in het jeugddomein om de voor hen relevante kennis en (praktijk)ervaring te verzamelen en ontrafelen.

 

Dit doe ik door te interviewen en onderzoeken, door te schrijven en redigeren, en door bijeenkomsten te programmeren. De nieuwe inzichten deel ik in verhalen en publicaties – en soms een podcast.

 

Ik zoek daarbij altijd meerdere perspectieven (interdisciplinair). Ik ben er namelijk van overtuigd dat de wereld te complex is om met één blik te kunnen begrijpen en verbeteren.

 

Lees hiernaast en hieronder meer over enkele van mijn opdrachten.

Jeugdprofessionals en de preventie van radicalisering

Jeugdprofessionals en de preventie van radicalisering

Voor het Ministerie van Sociale Zaken maakte ik online magazines over jeugdprofessionals en de preventie van radicalisering. Ik inventariseerde praktijkervaringen en interviewde professionals vanuit gemeenten, jeugdhulp, jongerenwerk en onderwijs. Ik haalde de belangrijkste inzichten eruit, en beschreef en bundelde die in een serie verhalen. Deze kennis en ervaring moet jeugdprofessionals en organisaties in het jeugddomein helpen om goed hun werk te doen rondom de preventie van radicalisering en polarisatie.

 

Lees meer

Jeugdbeleid en jongerenwerk in Marokko

Jeugdbeleid en jongerenwerk in Marokko

Voor een EU-programma nam ik deel aan een studiebezoek aan Marokko, deed ik desk research en schreef ik een publicatie over jeugdbeleid, jongerenparticipatie en jongerenwerk in Marokko. Ik legde interviews af, bezocht projecten en haalde informatie op uit nationale en internationale onderzoeken en rapporten. De publicatie geeft inhoudelijke voeding aan de samenwerking tussen organisaties in het jeugddomein in Europa en Marokko.

 

Lees meer

Landelijke aanpak van radicalisering en extremisme

Landelijke aanpak van radicalisering en extremisme

Voor het Veiligheidshuis Haaglanden schreef ik een intern rapport en een serie factsheets over de werkwijze, opbrengsten en geleerde lessen van een landelijk team voor de aanpak van radicalisering. Ik interviewde professionals in zorg- en veiligheidshuizen en gebruikte bestaande documenten. Daaruit destilleerde ik concrete adviezen en aanbevelingen voor gebruik in de praktijk. Hiermee is het werk van het landelijk flexteam voor de lange termijn geborgd, en kunnen zorg- en veiligheidshuizen hun aanpak van radicalisering en extremisme verbeteren.
Jeugdhulpverlening aan gezinnen met complexe problematiek

Jeugdhulpverlening aan gezinnen met complexe problematiek

Voor het Nederlands Jeugdinstituut verzamelde ik ervaringskennis (van ouders en jongeren) en praktijkkennis (van jeugdprofessionals) over de hulp aan gezinnen met complexe problematiek. In lange interviews haalde ik hun ervaringen op, en ging ik samen met hen op zoek naar geleerde lessen voor toekomstige jeugdhulpverlening. Ik analyseerde het opgehaalde materiaal en beschreef de resultaten in een publicatie. Dit helpt het Nederlands Jeugdinstituut om jeugdhulpaanbieders, jeugdprofessionals en gemeenten te adviseren over de hulpverlening aan gezinnen met complexe problematiek.
Werksessies over jongeren en ondernemerschap in het Midden-Oosten

Werksessies over jongeren en ondernemerschap in het Midden-Oosten

Voor D66 organiseerde ik sessies voor de Day of the Middle East, over ondernemerschap en jongeren, onderwijs voor Syrische vluchtelingen, en de opstand in de Rif. Ik programmeerde de inhoud van de sessies, nodigde sprekers uit, briefde de moderator (of modereerde zelf) en creëerde uitgebalanceerde sessies met ruimte voor verschillende invalshoeken. De inzichten die hier werden opgedaan dienden als input voor nieuwe politieke keuzes, prioriteiten en partnerschappen.

 

Lees meer

Het Nederlandse jeugdveld na de decentralisaties

Het Nederlandse jeugdveld na de decentralisaties

Voor het Nederlands Jeugdinstituut schreef ik publicaties over het jeugddomein na de decentralisaties. Ik interviewde professionals, bestuurders, jongeren en ouders, en analyseerde rapporten. Ik beschreef de situatie vanuit verschillende perspectieven, verzamelde best practices en inventariseerde de werkzame elementen. Deze publicaties zetten professionals, beleidsmakers en bestuurders in de jeugdsector aan om van elkaar te leren en gezamenlijk de transformatie van het jeugdstelsel vorm te geven.

 

Lees meer

Psychosociale zorg in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Psychosociale zorg in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Voor Het Grote Midden Oosten Platform en Cordaid schreef ik een journalistieke longread over psychosociale zorg in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ik nam deel aan een conferentie, verzamelde wetenschappelijke kennis en praktijkkennis, en interviewde een professional en een ervaringsdeskundige. Die informatie bracht ik samen in een online artikel, dat beleidsmakers en beslissers binnen ontwikkelingssamenwerking helpt de juiste keuzes te maken voor hun programma’s en prioriteiten.

 

Lees meer